22. 5. Emil

Zítra: Vladimír
Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Založení sboru

Rozhodnutí o založení hasičského sboru v Jívoví bylo přijato na schůzi občanů obce dne 3.12.1933. Byl proveden nábor členů a bylo získáno 28 činných a 12 přispívajících členů. Ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů Jívoví byla konána dne 14.1.1934, za účasti 28 zakládajících členů. Členská základna se po ustavující schůzi rozrostla o 44 přispívajících členů. Na ustavující schůzi byl zvolen první výbor ve složení: starosta sboru Antonín Dřímal, náčelník sboru František Novák, 1 podnáčelník Josef Kaštan, 2 podnáčelník Jan Čech, jednatel Antonín Hořínek, pokladník František Šroler.

V témže roce byla zakoupena motorová stříkačka za 24 000 Kč a byla posvěcena dne 17.6.1934 současně s položením základního kamene ke stavbě hasičského domu. V dalších letech byla hasičům přidělena motorová stříkačka PPS8 a PPS 12 a nákladní automobil T 805. Sbor likvidoval v obci několik velkých požárů. V roce 1942 požár dvou zemědělských usedlostí u Nováků a Karásků, v roce 1952 u Kaštanů a v roce 1956 u Valů. Sbor se zúčastňoval hašení požárů i v sousedních obcích. Evidence však není vedena.

Přehled starostů sboru od založení

Antonín Dřímal, František Novák, Jaroslav Mejzlík, Alois Klíma, Josef Merta, Ludvík Vala, Josef Kaštan, Bohumil Pospíchal, František Karásek, ing. Jiří Mach,  Jindřich Šroler a Josef Vondráček

Přehled velitelů sboru od založení

František Novák, Jan Čech, Josef Merta, Jaroslav Kaštan, Jiří Štěpánek, Zdeněk Kubeš, Miloš Holán, Rostislav Novotný a Ing. Ladislav Mach

Aktivita sboru

Sbor je po celou dobu trvání velice aktivní. Provádí požární prohlídky v obci, pořádá taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce v obci, zúčastňuje se pravidelně soutěží v okrsku. Řádně pečuje o svěřenou požární techniku a úzce spolupracuje s vedením obce při výstavbě obecně prospěšných zařízení. Za svoji činnost obdržel Sbor a jeho členové čestná uznání vyšších orgánů požární ochrany a orgánů státní správy.

Složení výboru v současné době

Starosta: Josef Vondráček

Velitel: Ing. Ladislav Mach

Preventista: Jiří Burian

Strojník: Ladislav Smejkal

Pokladník: Čech Miroslav

Jednatel: Čech Dušan

Znak SDH