Závěrečný účetVyvěšeno: 12. 5. 2023
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

VÝKAZY: FIN, ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT, PŘÍLOHA, SEZNAM ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Sňato: 8. 6. 2023

Vyvěšeno: 7. 11. 2022
ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE PRO ROK 2022


Vyvěšeno: 12. 5. 2022
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA RO 2021
Sňato : schválením ZÚ za následující rozpočtový rok

Vyvěšeno: 11. 4. 2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

VÝKAZY: FIN, ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT, PŘÍLOHA,SEZNAM ÚČETNÍCH JEDNOTEK


ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021
Sňato: na následujícím OZ


Vyvěšeno: 9. 6. 2021
SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 
Sňato: schválením ZÚ za následující rozpočtový rok

Vyvěšeno: 19. 5. 2021
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
Sňato: 30. 6. 2021

Vyvěšeno: 19. 5. 2021

VÝKAZY: FIN 2-12M k 31. 12. 2020
              ROZVAHA
              VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
              PŘÍLOHA

Sňato: 30. 6. 2021

Vyvěšno: 19. 5. 2021
ZPRÁVA  O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
Sňato: 30. 6. 2021Vyvěšeno: 30. 4. 2020
SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
Schváleno: 29. 4. 2020
Sňato: schválením ZÚ za následující rozpočtový rok


Vyvěšeno: 30. 4. 2020
NÁVRH  ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

Vyvěšeno: 27. 2. 2020
VÝKAZ FIN 2-12 k 31. 12. 2019
Sňato: 30. 6. 2020

Vyvěšeno: 27. 2. 2020
VÝKAZ PŘÍLOHA, VÝKAZ ROZVAHA
Sňato: 30. 6. 2020


Schváleno: 29. 4. 2020
Sňato: schválením ZÚ za následující rozpočtový rok


   

Vyvěšeno: 3. 3. 2019
ZÁVĚTREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
Schváleno: 27. 3. 2019
Sňato :30. 6. 2020Vyvěšeno: 17.5.2018
Závěrečný účet za rok 2017

+ zpráva o výsledku přezkoumání

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 1

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 2

Sňato: 30.6.2019


Vyvěšeno: 17.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016

+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 30.6.2018


Vyvěšeno: 17.3.2016
Závěrečný účet za rok 2015 + Zpráva
Sňato: 4.4.2016


Vyvěšeno: 13.5.2015
Závěrečný účet za rok 2014
Sňato: 29.5.2015


Vyvěšeno: 14.5.2014
Závěrečný účet obce Jívoví za rok 2013
Sňato:30.5.2014


Vyvěšeno: 6.5.2013
Závěrečný účet 2012
Sňato: 22.5.2013Závěrečný účet 2011 obce Jívoví


Závěrečný účet roku 2010
sňato: 9.7.2011


Závěrečný účet 2009
sňato 5.6.2010 
 
Obec Jívoví