Záměr obce

Vyvěšeno. 19. 5. 2023
ZÁMĚR PRODEJ POZEMKU p.č.517/5
Sňato: 5. 6. 2023

Vyvěšeno: 12. 2. 2023
ZÁMĚR OBCE JÍVOVÍ PRODAT POZEMEK VE VLASTNICTVÍ OBCE ZA ÚČELEM VÝSTAVBY RD
Sňato: do prodání všech stavebních parcelVyvěšeno :12. 2. 2023
KUPNÍ SMLOUVA
Sňato: do prodání všech stavebních parcelVyvěšeno: 12. 2. 2023

ŽÁDOST O KOUPI STAVEBNÍHO POZEMKU Z MAJETKU OBCE JÍVOVÍ
Sňato : do prodání všech stavebních parcelVyvěšeno: 12. 2. 2023
PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ V LOKALITĚ JÍVOVÍ HUSÁREK
Sňato: do prodání všech st. parcelVyvěšeno: 12. 2. 2023
GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ
Sňato: do prodání stavebních parcel

 
 
Obec Jívoví