Vyhlášky


Vyvěšeno:28. 10. 2021
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE 1-2021, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Sňato: 15. 11. 2021Vyvěšeno: 28.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Jívoví č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úzení obce Jívoví

Sňato: 31.12.2019Vyvěšeno:
10.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Jívoví č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Sňato: 10.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
sňato: 20.6.2011Jednací řád zastupitelstva