Vyhlášky


Vyvěšeno: 28.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Jívoví č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úzení obce Jívoví

Sňato: 31.12.2019Vyvěšeno:
10.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Jívoví č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Sňato: 10.12.2019Vyvěšeno: 29. 11. 2018
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sňato:20. 12. 2018
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
sňato: 20.6.2011Jednací řád zastupitelstva