Archiv 2021
Vyvěšeno: 3. 1. 2021
FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňato: 25. 2. 2021Vyvěšeno: 21. 1. 2021
KRAJ VYSOČINA - JAK SE OBJEDNAT NA OČKOVÁNÍ
Sňato: 28. 2. 2021Vyvěšeno: 17. 2. 2021
NECHĎTE - VOLEJTEVyvěšeno: 1. 3. 2021
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB OD 1. 3. 2021
Sňato: 31. 3. 2021Vyvěšeno: 3. 3. 2021
KRAJ VYSOČINA - PRÁVNÍ PŘEDPISY
Sňato: 31. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK VÝPIS ZE ZÁPISU A USNESENÍ
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK ZPRÁVA - AUDIT
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 9. 3. 2021
SVK POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Sňato: 26. 3. 2021Vyvěšeno: 14. 3. 2021
SMLOUVA O NÁJMU POZEMKU
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 15. 3. 2021
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE č.02-2021
Sňato: 23. 3. 2021Vyvěšeno: 22. 3. 2021
VV OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OPR VM
Sňato: 22. 4. 2021Vyvěšeno: 3. 1. 2021

FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Sňato: 25. 2. 2021Vyvěšeno: 27. 1. 2021
GALLUS -PRODEJ DRŮBEŽE
Sňato: 28. 2. 2021Vyvěšeno: 5. 2. 2021
VV - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Sňato: 21. 2. 2021
Vyvěšeno: 10. 12. 2020
VAS VODNÉ STOČNÉ NA r.2021
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 11. 1. 2021
VV ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ RD JÍVOVÍ
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno:12. 1. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Sňato: 31. 1. 2021Vyvěšeno: 28. 1. 2021
KRAJ VYSOČINA POZVÁNKA
Sňato: 9. 2. 2021 
 
Obec Jívoví