Archiv 2020Vyvěšeno: 4. 3. 2020
SVK STŘEDNĚDOBÝ VÝHLEDSVK Rozpočtové opatření č.1
SVK Rozpočtové opatření č.2
SVK Rozpočtové opatření č.3
SVK Rozpočtové opatření č.4
SVK Rozpočtové opatření č.5
SVK Rozpočtové opatření č.6 a č.7
SVK ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.7
VÝKUP STARÝCH HRAČEK

Vyvěšeno: 25. 8. 2020
NÁBOR KAISER


Vyvěšeno: 25. 8. 2020
NA VEŘEJNOSTI BEZPEČNĚ


Vyvěšeno: 25. 8. 2020
ROUŠKY V ČR


Vyvěšeno: 22. 10. 2020
REALITNÍ PORADCE


Vyvěšeno: 19. 11. 2020
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE 07/2020
Sňato: 1. 12. 2020


Vyvěšeno: 20. 11. 2020
VV OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Sňato: 6. 12. 2020


Vyvěšeno: 27. 11. 2020
VV STAVEBNÍ POVOLENÍ OSTROV NAD OSLAVOU - KŘIŽANOV
Sňato: 15. 12. 2020


Vyvěšeno: 11. 12. 2020
KRAJ VYSOČINA - POZVÁNKA
Sňato: 22. 12. 2020


Vyvěšeno: 20. 2. 2020
JAK SE CESTUJE VE VDV


Vyvěšeno: 13. 2. 2020
ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Vyvěšeno: 13. 2. 2020
ŽĎÁRSKÁ SÍŤ 1Vyvěšeno:25. 8. 2020
VÝZVA VETERINÁŘŮM

Vyvěšeno: 21. 10. 2020
VV OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ l/37
Sňato: 11. 11. 2020

Vyvěšeno: 23. 10. 2020
VV AKTUALIZACE č.4
Sňato: 10. 11. 2020


Vyvěšeno: 15. 9. 2020
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJE VYSOČINA 
A SENÁTU PARLAMENTU ČR

Sňato: 11. 10. 2020


Vyvěšeno: 3. 9. 2020
PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Sňato: 7. 9. 2020

Vyvěšeno: 25. 8. 2020
ODVLHČENÍ BUDOV

Vyvěšeno: 18. 8. 2020
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE VOLBY 2020

Sňato 2. 10. 2020


Vyvěšeno: 29. 7. 2020
MINISTERSTVO ZE MĚDĚLSTVÍ - VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Sňato: 31. 8. 2020


Vyvěšeno. 29. 7. 2020
AUTO ROSECKÝ - NABÍDKA SPOLUPRÁCE


Vyvěšeno: 9. 6. 2020
AVE_ÚPRAVA PODMÍNEK NEBEZPEČNÉHO ODPADU


Vyvěšeno: 13. 5. 2020
ELEKTRONICKÉ VYSOUŠENÍ ZDIVA


Vyvěšeno: 30. 4. 2020
VAS - CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ


Vyvěšeno: 22. 4. 2020
ZPRACIVÁNÍ RECYKLÁTU DEMOLICÍ

Vyvěšeno: 18. 6. 2020
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Sňato: 24. 8. 2020


Vyvěšeno: 14. 7. 2020
VV OZNÁMENÍ ÚP PIKÁREC
Sňato: 13. 8. 2020

Vyvěěšeno: 29. 7. 2020
SPÚ - UKONČENÍ AKTUALIZACE BPEJ
Sňato: 20. 8. 2020


Vyvěěšeno: 16. 6. 2020
SVK OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ
Sňato: 16. 7. 2020


Vyvěšeno: 16. 6. 2020
SVK SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
Sňato: 16. 7. 2020


Vyvěšeno: 16. 6. 2020
SVK SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020
Sňato: 16. 7. 2020


Vyvěšeno: 16. 6. 2020
SVK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Sňato: 16. 7. 2020


Vyvěšeno: 28. 5. 2020
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - ZMĚNA MAPY BPEJ
Sňato: 30. 6. 2020


Vyvěšeno: 5. 4. 2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019 MIKROREGION
Sňato: dle valné hromady


Vyvěšeno: 5. 4. 2020
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION VELKO-BÍTEŠSKO
Sňato: dle valné hromady


Vyvěšeno: 18. 3. 2020
SVK PROVIZORIUM OPATŘENÍ NA 2Q


Vyvěšeno: 20. 12. 2019
SVK ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Sňato: až do zveřejnění schválení rozpočtu

Vyvěšeno: 7. 4. 2020
KRAJ VYSOČINA NAŘÍZENÍ
Sňato: 31. 5. 2020


Vyvěšeno: 7. 4. 2020
KRAJ VYSOČINA OZNÁMENÍ
Sňato: 31. 5. 2020

Vyvěšeno: 22. 4. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FINANČNÍ ÚŘAD
Sňato: 27. 5. 2020

Vyvěšeno: 14. 4. 2020
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2019
Schváleno:


Vyvěšeno: 30. 4. 2020
POROVNÁNÍ POLOŽEK VODNÉ A STOČNÉ - ODPADNÍ VODY
Sňato: 31. 5. 2020


Vyvěšeno: 30. 4. 2020
POROVNÁNÍ POLOŽEK VODNÉ A STOČNÉ - VAS
Sňato: 31. 5. 2020

Vyvěšeno: 13. 5. 2020
POVODÍ MORAVY - DOPORUČENÍ
Sňato: 31. 5. 2020


Vyvěšeno: 13. 5. 2020
KRAJ VYSOČINA - KONEC NADMĚRNÉHO SUCHA
Sňato: 31. 5. 2020

Vyvěšeno: 13. 5. 2020
UZAVÍRKA SILNICE RADOSTÍN NAD OSLAVOU
Sňato: 31. 5. 2020

Vyvěšeno: 15. 4. 2020
E-KAPKA


Vyvěšeno: 7. 4. 2020
TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJE VYSOČINA


Vyvvěšeno: 6. 4. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - AKTUALIZACE č.4
Sňato: 30. 4. 2020

Vyvěšeno: 5. 3. 2020
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
Sňato: 30. 4. 2020


Vyvěšeno: 6. 4. 2020
KRAJSKÝ ÚŘAD VYSOČINA ROZHODNUTÍ
Sňato: 30. 4. 2020


Vyvěšeno: 17. 3. 202
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - UZAVŘENÝ MOST PŘEZ ŽELEZNICI
Sňato: 5. 4. 2020


Vyvěšeno: 18.4.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2022 SVK Žďársko


Vyvěšeno: 4. 3. 2020
SVK NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
Sňato: 26. 3. 2020

Vyvěšeno: 4. 3. 2020
SVK ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Sňato: 26. 3. 2020


Vyvěšeno: 4. 3. 2020
SVK ZÁVĚREČNÝ ÚČET A HOSPODAŘENÍ 2019
Sňato: 26. 3. 2020

Vyvěšeno: 4. 3. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ PLÁN KUNDRATICE
Sňato: 22. 4. 2020

Vyvěšeno: 14. 3. 2020
SVK ZRUŠENÍ VALNÉ HROMADY
Sňato: 26. 3. 2020Vyvěšeno: 12. 3. 2020
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ROZHODNUTÍ
Sňato: 20. 3. 2020Vyvěšeno: 11. 3. 2020
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ ČR A BOHOSLUŽBYVyvěšeno: 4. 3. 2020
SVK POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Sňato: 26. 3. 2020Vyvěšeno: 5. 3. 2020
HODINA ZEMĚ
Sňato: 28. 3. 2020Vyvěšeno: 25. 2. 2020
USNESENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sňato: 20. 3. 2020Vyvěšeno: 20. 2. 2020
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího záměru
JÍVOVÍ - STÁJ PRO SKOT

Sňato: 20. 3. 2020Vyvěšeno: 4. 2. 2020
VŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Sňato: 20. 2. 2020

Vyvěšeno: 4. 2. 2020
MAPA
Sňato: 4. 2. 2020Vyvěšeno:2. 2. 2020
ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VELETRHYVyvěšeno: 20. 1. 2020

FINANČNÍ SPRÁVA - TISKOVÁ ZPRÁVAVyvěšeno: 12. 2. 2020
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ -ŽIVOTNÍ PTOSTŘEDÍ
Sňato: 28. 2. 2020 
 
Obec Jívoví