Archiv 2018Vyvěšeno: 17. 12. 2018
Rozpočtové provizorium na rok 2019 SVKVyvěšeno: 17.5.2018
Závěrečný účet za rok 2017

+ zpráva o výsledku přezkoumání

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 1

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 2

Sňato: 30.6.2019Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2018
Č. 1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.7

Č.8

Č. 9 a č. 10
č.10


Vyvěšeno: 2.3.2018      
Rozpočtové opatření 1/2018 schvaleno:2.3.2018
Rozpočtové opatření 2/2018 
schvaleno: 6.4.2018
Rozpočtové opatření 3/2018 schvaleno: 11.5.2018
Rozpočtové opatření 4/2018 schváleno:5.6.2018
Rozpočtové opatření 5/2018 schváleno: 16.7.2018
Rozpočtové opatření 6/2018 schvaleno: 6.8.2018
Rozpočtové opatření 7/2018 schváleno: 3.9.2018
Rozpočtové opatření 8/2018
schváleno: 21.9.2018
Rozpočtové opatření 9/2018 schváleno: 3. 10. 2018
Rozpočtové opatření 10/2018 schváleno: 9. 11. 2018
Rozpočtové opatření 11/2018
schváleno 6. 12. 2018
Rozpočtové opatření 12/2018 schváleno 20. 12. 2018Vyvěšeno:6. 11. 2018
Mikroregion: Návrh rozpočtu na rok 2019
Sňato: 27. 11. 2018


Vyvěšeno:29. 11. 2018
Obecně závazná vyhláška č.1-2018
Sňato: 20. 12. 2018


Vyvěšeno: 29. 11. 2018
Návrh rozpočtu - rozpočtové příjmy 2019
Sňato: 17. 12. 2018
Schváleno: 17. 12. 2018Vyvěšeno: 29.11. 2018
Návrh rozpočtu 2019
Sňato: 17.12. 2018
Schváleno: 17. 12. 2018Vyvěšeno: 2.3.2018
Rozpočet 2018
Sňato: 31.3.2019

vyvěšeno: 7. 11. 2018
Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovitých věcí

sňato: 11. 12. 2018

Vyvěšeno: 17.9.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Sňato: 10.10.2018


Vyvěšeno: 18.8.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Sňato: 10.10.2018Vyvěšeno: 1.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října

Sňato 7.10.20108Vyvěšeno: 10.7.2018

Seznam vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých obvodech a potřebného počtu podpisů na petici

Sňato: 7.10.2018Vyvěšeno: 28.6.2018
Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Sňato: 13.8.2018Vyvěšeno: 16.4.2018
Volby 2018
Sňato: 7.10.2018Vyvěšeno: 17.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016

+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 30.6.2018Vyvěšeno: 2.5.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Dokument 1

Dokument 2
Sňato: 12.6.2018Vyvěšeno: 11.4.2018
Usnesení o elektronické dražbě
Sňato: 30.5.2018
Rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2017

Č.1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.8
Č.9,10
Sňato: 31.5.2018Vyvěšeno: 5.4.2017

Rozpočtové opatření 1/2017  vyvěšeno: 2.3.2017

Rozpočtové opatření 2/2017  vyvěšeno: 29.3.2017

Rozpočtové opatření 3/2017  vyvěšeno: 30.3.2017

Rozpočtové opatření 4/2017   vyvěšeno: 20.4.2017

Rozpočtové opatření 5/2017  vyvěšeno: 17.5.2017

Rozpočtové opatření 6/2017   vyvěšeno: 5.6.2017

Rozpočtové opatření 7/2017   vyvěšeno: 3.7.2017

Rozpočtové opatření 8/2017   vyvěšeno: 1.8.2017

Rozpočtové opatření 9/2017    vyvěšeno: 4.9.2017

Rozpočtové opatření 10/2017 -- 1  vyvěšeno: 3.10.2017
Rozpočtové opatření 10/2017 -- 2 vyvěšeno: 17.10.2017

Rozpočtové opatření 11/2017 -- 1 vyvěšeno: 3.11.2017
Rozpočtové opatření 11/2017 -- 2 vyvěšeno: 13.11.2017
Rozpočtové opatření 11/2017 -- 3 vyvěšeno: 15.11.2017

Rozpočtové opatření 12/2017 -- 1 vyvěšeno: 5.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 2 vyvěšeno: 12.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 3 vyvěšeno: 21.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 4 vyvěšeno: 28.12.2017
Rozpočtové opatření 12/2017 -- 5 vyvěšeno: 30.12.2017Vyvěšeno: 30.3.2018
Záměr o prodeji zastavěné plochy
Sňato: 15.4.2018
Vyvěšeno: 18.4.2018 
MAS MOST Vysočiny vyhlašuje 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova
Sňato: 26.5.2018Vyvěšeno: 18.4.2018

Schválený závěrečný účet za rok 2017 SVK Žďársko 
Sňato: 18.5.2018Vyvěšeno: 15.4.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sňato: 17.5.2018Vyvěšeno: 9.2.2018
Návrh rozpočtu 2018
Sňato: 1.3.2018Vyvěšeno: 22.12.2017
Pravidla rozpočtového provizoria
Sňato: 2.3.2018Vyvěšeno: 2.3.2017
Rozpočet 2017

Sňato: 31.3.2018Vyvěšeno:15.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo
Sňato: 28.1.2018Vyvěšeno: 28.12.2017
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Sňato: 8.1.2018Vyvěšeno: 22.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volba prezidenta České republiky
Sňato: 13.1.2018


 
 
Obec Jívoví