Archiv 2017

Vyvěšeno: 17.5.2018
Závěrečný účet za rok 2017

+ zpráva o výsledku přezkoumání

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 1

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky, soubor 2

Sňato: 30.6.2019

Vyvěšeno: 1.11.2017
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Teletník Jívoví

Sňato: 16.11.2017Vyvěšeno: 25.9.2017

Posuzování vlivu na životní prostředí, zahájení zjišťovacího řízení záměru ,,Teletník, středisko Jívoví,,
Sňato:14.10.2017


Vyvěšeno: 5.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb
Sňato: 20.10.2017


Vyvěšeno: 5.9.2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Sňato: 21.9.2017Vyvěšeno: 21.8.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21.říjne 2017
Sňato: 21.9.2017


Vyvěšeno: 1.5.2017

Návrch závěrečného účtu za rok 2016

+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 17.5.2017


Vyvěšeno: 26.4.2017
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
Sňato: 13.5.2017Vyvěšeno: 9.2.2017
Návrh rozpočtu 2017
Sňato: 26.2.2017Vyvěšeno: 1.3.2017

Záměr, prodej pozemku
Sňato: 15.3.2017
Vyvěšeno: 10.2.2017
Návrh střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019-výdaje
Sňato: 26.2.2017Vyvěšeno: 1.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Dokument 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10
Sňato: 30.3.2017

Vyvěšeno: 3.2.2017
OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu Jívoví
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Sňato: 6.3.3017Vyvěšeno: 30.11.2016

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou

dokument 1

dokument 2

dokument 3

dokument 4

dokument 5

dokument 6

dokument 7

Sňato: 16.1.2017
 
 
Obec Jívoví