Archiv 2016Vyvěšeno: 26.10.1016
Rekonstukce traťového vedení v úseku Sklené nad Oslavou - Křižanov
Sňato: 10.11.2016

Vyvěšeno: 10.10.2016
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU IV. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Sňato: 25.10.2016

Vyvěšeno: 5.10.2016
OZNÁMENÍ o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jívoví
Sňato: 7.11.2016Vyvěšeno: 22.9.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Sňato: 9.10.201623.8.2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
8.10.2016Vyvěšeno: 24.8.2016
Stavební povolení IS a komunikace pro RD Jívoví
Sňato: 9.9.2016Vyvěšeno: 8.8.2016

Stanovení minimálního počtu členů OVK
Sňato: 8.9.2016

Vyvěšeno: 7.7.2016
Oznámení, zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Jívoví

Sňato: 23.7.2016Vyvěšeno: 13.6.2016
Závěrečný účet za rok 2015, Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Sňato: 29.6.2016Vyvěšeno: 18.5.2016
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu územního plánu Křižanov
Sňato: 24.6.2016Vyvěšeno: 18.5.2016

Oznámení o aktualizaci č. 2 zásad rozvoje Kraje Vysočina
Sňato: 15.6.2016Vyvěšeno: 2.5.2016
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÁ VODA
Sňato: 1.6.2016Vyvěšeno: 4.5.2016
Stavební povolení bufetu na Husárku
Sňato: 13.5.2016Vyvešeno: 7.4.2016

Územní rozvoj kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v uplynulém období 10/2012 – 03/2016

Příloha č. 1
Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Sňato: 10.5.2016Vyvěšeno: 6.4.2016
Rozhodnutí o umístění stavby: IS a komunikace pro RD Jívoví
Sňato: 22.4.2016Vyvěšeno: 21.3.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016
Sňato: 29.3.2016Vyvěšeno: 17.3.2016

Účetní závěrka za rok 2015
Sňato: 4.4.2016Vyvěšeno: 17.3.2016
Závěrečný účet za rok 2015 + Zpráva
Sňato: 4.4.2016vyvěšeno: 11.2.2016

Veřejná vyhláška, územní plán obce Bory
Sňato: 17.3.2016


Sňato: 10.3.2016

Záměr (p. Havlát)
Vyvěšeno: 16.3.2016Vyvěšeno: 4.2.2016
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Sňato: 19.2.2016Vyšeno: 16.2.2016

Veřejna vyhlaška IS a komunikace pro RD Jivovi
Sňato: 2.3.2016Vyvěšeno: 27.1.2016
Veřejná vyhláška o územním plánu obce Radenice
Sňato: 12.2.2016Vyvěšeno: 22.1.2016
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Sňato: 17.2.2016Vyvěšeno: 20.11.2015

Rekonstrukce stáje pro chov prasat Jakubovický dvůr
Sňato: 6.12.2015Vyvěšeno: 20.11.2015
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko -  Bítešsko která se koná dne 8.12.2012
Rozpočet pro rok 2016
Sňato: 8.12.2015Vyvěšeno: 6.1.2016

Závěr zjišťovacího řízení - Rekonstrukce stáje pro chov prasat Jakubovický Dvůr

Sňato: 22.1.2016
 
 
Obec Jívoví