Archiv 2015



Vyvěšeno: 16.1.2015
Pozvánka na zasedání kraje 1/2015
Sňato: 27.1.2015


Vyvěšeno: 10.2.2015
Návrh rozpočtu 2015
Sňato: 26.2.2015


Vyvěšeno: 26.2.2015
Rozpočet 2015
Sňato: 18.3.2015



Vyvěšeno: 18.3.2015
Pozvánka na zasedání kraje 2/2015
Sňato: 24.3.2015



Vyvěšeno: 23.2.2015
Záměr o pronájmu obecního rybníka
Sňato:8.4.2015


Vyvěšeno: 13.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví za rok 2014
Sňato: 29.5.2015


Vyvěšeno: 13.5.2015
Závěrečný účet za rok 2014
Sňato: 29.5.2015



Vyvěšeno: 13.5.2015
Rozvaha
Sňato: 29.5.2015



Vyvěšeno: 13.5.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Sňato: 29.5.2015



Vyvěšeno: 28.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko za rok 2014, +FIN, +PŘÍLOHA
Sňato: 13.6.2015



Vyvěšeno:12.6.2015
Pozvánka na zasedání kraje 4/2015
Sňato: 24.6.2015



Vyvěšeno: 10.6.2015
Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2015, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Sňato: 10.7.2015



Vyvěšeno: 18.8.2015
Záměr o pronájmu místní restaurace
Sňato: 2.9.2015



Vyvěšeno: 28.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod

Sňato: 12.8.2015



Vyvěšeno: 28.7.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Sňato: 12.8.2015



 
 
Obec Jívoví