Archiv 2014


Vyvěšeno: 20.1.2015
Pozvánka za zasedání kraje Vysočina konané dne 27.1.2015
Sňato:28.1.2015
 

Vyvěšeno: 12.12.2014
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby
Sňato: 27.12.2014Vyvěšeno: 15.12.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Sňato: 31.12.2014Vyvěšeno: 15.12.2014
Ministerstvo životního prostředí
Sňato: 15.1.2015Vyvěšeno:25.11.2014
Kácení
Sňato:11.12.2014Vyvěšeno: 12.11.2014

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, konaná dne 2.12.2014
Sňato. 3.12.2014Vyvěšeno: 9.11.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014
Sňato: 24.11.2014Vyvěšeno: 30.1.2014
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Radenice
Sňato: 12.3.2013


Vyvěšeno: 23.1.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2014, které se bude konat dne 4. 2. 2014

Sňato: 4.2.2014Vyvěšeno: 10.2.2014
Návrch rozpočtu 2014
Sňato: 26.2.201426.2.2014
Rozpočet 2014
18.3.2014


Vyvěšeno: 20.3.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014
Sňato: 2.4.2014

Vyvěšeno: 24.11.2013

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do evropského parlamentu
Sňato: 25.5.2014
Vyvěšeno: 12.2.2014
Oznámení o zamýšleném převodu
Sňato: 12.5.2014
Vyvěšeno: 28.4.2014
Vyúčtování vodné a stočné
Sňato: 28.5.2014

Vyvěšeno: 28.4.2014
VEŘEJNÁVYHLÁŠKA O OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Sňato: 28.5.2014
Vyvěšeno: 2.5.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2014
Sňato: 13.5.2014

Vyvěšeno: 8.5.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Sňato: 25.5.2014
Vyvěšeno: 14.5.2014
Závěrečný účet obce Jívoví za rok 2013
Sňato:30.5.2014
Vyvěšeno: 14.5.2014
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Jívoví
Sňato: 30.5.2014
Vyvěšeno: 11.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Velkomeziříčsko - Bítešsko

Sňato: 26.6.2014

Vyvěšeno: 12.6.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014
Sňato: 24.6.2014
Vyvěšeno: 16.7.2014
Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce Jívoví volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích
Sňato: 11.10.2014
Vyvěšeno: 11.8.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby
do zastupitelstev obcí

Sňato: 11.10.2014
Vyvěšeno: 25.9.2014
Volby do zastupitelstev obcí, zveřejnění o době a místě konání voleb v obci Jívoví
Sňato: 12.10.2014

Vyvěšeno: 8.10.2014
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďarsko svolává VALNOU HROMADU

Sňato: 30.10.2014
Vyvěšeno: 11.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jívoví


Vyvěšeno: 11.10.2014
Opis výsledku hlasování v okrsku


Vyvěšeno: 27.10.2014
Zahájení stavby v úseku Kolín - Křižanov
Sňato: 14:11.2014

 
 
Obec Jívoví