Archiv 2013


Vyvěšeno: 24.11.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013
Sňato: 10.12.2013Vyvěšeno: 1.11.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013, které se bude konat dne 12. 11. 2013
Sňato: 13.11.2013Vyvěšeno: 24.11.2013
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko konané 10.12.2013
Návrch rozpočtu 2014

Sňato: 10.12.2013Vyvěšeno: 25.9.2013

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Sňato: 28.10.2013Vyvěšeno: 25.9.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Sňato: 28.10.2013


Vyvěšeno: 13.10.2013

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci Jívoví
Sňato: 28.10.2013


Vyvěšeno: 25.9.2013
Pozvánka k tématice rozvojové strategie regionu na období let 2014-2020 dne 4.10.2013
Sňato: 5.10.2013Vyvěšeno:5.9.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013, které se bude konat dne 17. 9. 2013
Sňato:17.9.2013

Vyvěšeno: 9.8.2013

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM DNE 9. 8. 2013

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Sňato: 9.9.2013Vyvěšeno: 24.7.2013
Oznámení o ukončení dokazování veřejnou vyhláškou
Sňato: 8.8.2013Vyvěšeno: 5.6.2013
Závěrečný účet za rok 2013 Velkomeziříčsko-Bítešsko
Sňato: 20.6.2013

Vyvěšeno: 5.6.2013
Zprava o výsledku přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Sňato: 20.6.2013

Vyvěšeno: 5.6.2013
Nařízení Státní veterinární správy
Sňato: 20.5.2013

Vyvěšeno: 12.6.2013
Objížďka Křižanov
Sňato: 28.6.2013

Vyvěšeno: 12.6.2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení, stabilizace skalních struktur
Sňato: 28.6.2013

Vyvěšeno: 19.6.2013
Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013, které se bude konat dne 25. 6. 2013
Sňato: 6.7.2013

Vyvěšeno: 19.6.2013
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Sňato: 6.7.2013


Vyvěšeno: 6.5.2013
Závěrečný účet 2012
Sňato: 22.5.2013

Vyvěšeno: 3.5.2013
Pozvánka na zasedání kraje Vysočina č.3/2013 konané 14.5.2013
Sňato: 19.5.2013


Vyvěšeno: 24.4.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví za rok 2012
Sňato: 10.5.2013


Vyvěšeno: 12.3.2013
Valná hromada SVK ZR
Sňato: 14.4.2013


Vyvěšeno: 20.2.2013
Zpráva o uplatňování Územního plánu Jívoví
Sňato 22.3.2013

Vyvěšeno: 20.2.2013
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JÍVOVÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 2008 - 2012
Sňato 22.3.2013

Vyvěšeno: 21.2.2013
Dopis podnikatelum Inovace 2013
Sňato: 8.3.2013

Vyvěšeno: 21.2.2013
Dopis podnikatelům Rozvoj venkova 2013
Sňato: 8.3.2013

Vyvěšeno.17.2.2013
Rozpočet 2013
Sňato: 5.3.2013

Vyvěšeno 1.2.2013

Návrch rozpočtu 2013

Sňato 17.2.201

Vyvěšeno: 13.2.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2013, které se bude konat dne 19. 2. 2013
Sňato: 10.3.2013


Vyvěšeno: 15.1.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sňato: 6.2.2013

Vyvěšeno: 6.12.2012
Volba prezidenta České republiky

Sňato: 22.1.2013
Vyvěšeno: 6.12.2012
1. zasedání okrskové volební komse pro volbu prezidenta České republiky

Sňato: 22.1.2013
Vyvěšeno: 26.12.2012

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Sňato: 28.1.2013
Vyvěšeno: 2.12.2012

Rozhodnutí o umístění stavby, garáž a sklad u rodinného domu č.p. 43 v Jívoví
 
Sňato: 3.1.2013
Vyvěšeno: 12.12.2012

Oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby, přípojka pro bioplynovou stanici

Sňato: 3.1.2013

Vyvěšeno:13.12.2012

Zpráva o uplatnění územního plánu obce Pikárec
Sňato:14.1.2012

Vyvěšeno: 13.12.2013
Zpráva o uplatnění územního plánu obce Jívoví
Sňato: 14.1.2012

Vyvěšeno: 7.12.2012
Zpráva o uplatnění územního plánu obce Dobrá voda
Sňato: 7.1.2013

Vyvěšeno: 20.12.2012
Informace finančního úřadu k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
Sňato: 15.1.2013
 
 
Obec Jívoví