Archiv 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.8/2012, dne 18.12.2012
sňato: 18.12.2012

Pozvánka na zasedání kraje Vysočina konané dne 27.11.2012

sňato 29.11.2012

Rozhodnutí o umístění stavby, přípojka pro bioplynovou stanici

sňato:17.11.2012

Usnesení Kraje Vysočina ze dne 19.10.2012

sňato: 5.11.2012

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje kraje Vysočina

sňato: 25.10.2012

Volby do zastupitelstva krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Sňato: 14.10 2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou - přípojka NN pro bioplynovou stanici

sňato:14.10.2012

Jiří Běhounek varuje před konzumací nebezpečného alkoholu 12. 9. 2012

14.10.2012

Pozvánka nazasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012, které se bude konat dne 18. 9. 2012

sňato: 19.9.2012

Rozhodnutí o umístění stavby - kopaná studna

sňato: 26.9.2012

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Sňato: 14.10.2012

Volby do zastupitelstva krajů

Sňato: 14.10.2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

sňato: 28.8.2012

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání územního plánu Křižanov

sňato:28.8.2012

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu


Závěrečný účet 2011 obce Jívoví


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Velkomeziričsko Bitešsko

sňato: 2.6.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

sňato: 1.6.2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012, které se bude konat dne 15. 5. 2012
v 11:00 hod. V sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

sňato: 16.5.2012

Posuzování vlivů koncepce "Strategie Kraje Vysočina 2020" na životní prostředí podle z. č. 100/2001 Sb. - předání závěru zjišťovacího řízení

sňato: 10.5.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívoví

sňato: 12.5.2012

Oznánení o dokončení obnovy katastrálního operátu


Rozpočet 2012

sňato: 11.3.2012

Návrch rozpočtu - 2012

sňato 23.2.2012


 
 
Obec Jívoví