Úřední deska

Vyvěšeno: 20. 2. 2020
JAK SE CESTUJE VE VDVVyvěšeno: 11. 2. 2020
POZVŃKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE
Sňato: 26. 2. 2020Vyvěšeno: 13. 2. 2020
ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Vyvěšeno: 13. 2. 2020
ŽĎÁRSKÁ SÍŤ 1Vyvěšeno: 12. 2. 2020
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ -ŽIVOTNÍ PTOSTŘEDÍ
Sňato: 28. 2. 2020Vyvěšeno: 4. 2. 2020
VŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Sňato: 20. 2. 2020

Vyvěšeno: 4. 2. 2020
MAPA
Sňato: 4. 2. 2020Vyvěšeno: 3. 2. 2020
USNESENÍ č. 2
Sňato: 20. 2. 2020Vyvěšeno: 3. 2. 2020
PROGRAM SCHUZE č.2
Sňato: 20. 2. 2020Vyvěšeno:2. 2. 2020
ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VELETRHYVyvěšeno: 20. 1. 2020
FINANČNÍ SPRÁVA - TISKOVÁ ZPRÁVASchválení: 11. 12. 2019
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA ROK 2020Schválení: 11. 12. 2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY NA ROK 2020Vyvěšeno: 20. 12. 2019
SVK ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Sňato: až do zveřejnění schválení rozpočtu


Vyvěšeno: 1. 9. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Sňato: 5. 10. 2019 (31. 12. 2022)Vyvěšeno: 4. 9. 2019

SPOLEK PRO ODHALOVÁNÍ A MEDIALIZACE KORUPCE - UPLÁCENÍ
Sňato: 1. 3. 2022VÝKUP STARÝCH HRAČEKVyvěšeno: 4. 4. 2019
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláškaVyvěšeno: 28. 2. 2019
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚCETNÍ UZÁVĚRKY 2018
Sňato: 30. 6. 2020Vyvěšeno: 3. 3. 2019
NÁVRH ZÁVĚTREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
Schváleno: 27. 3. 2019
Sňato :30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ FIN 2-12 K 31. 12. 2018
Sňato: 30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ PŘÍLOHA
Sňato:30. 6. 2020

Vyvěšeno: 28. 2. 2019
VÝKAZ ROZVAHA
Sňato: 30. 6. 2020STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021
Vyvěšen: 13. 2. 2019
Schválen: 13. 2. 2019


Vyvěšeno: 18.4.2018
Schválený střednědobý výhled 2019-2022 SVK Žďársko

Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2019

Č.1
Č.2
Č.3
Č.4
Č.5
Č.6
Č.7
Č.8
Č.9 a Č.10
Č.10


ROZPOČTOVÉ OPATŘNÍ 1/2019  Schváleno: 7. 1. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2019 Schváleno: 4. 2. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2019 Schváleno: 5. 3. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4/2019 Schváleno: 27. 3. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5/2019 schváleno: 25. 4. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 6/2019 schváleno: 31. 5. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  7/2019 schváleno:18. 6. 2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENí 8/2019 schváleno: 18. 7. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 9/2019 schváleno:18. 8. 2019
ROZPOĆTOVÉ OPATŘENÍ 10/2019 schváleno:15. 9. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 11/2019 schváleno: 8. 10. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 12/2019 schváleno: 10. 11. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 13/2019 schváleno: 8. 12. 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 14/2019 schváleno: 20. 12. 2019 
 
Obec Jívoví