Úřední deska


Vyvěšeno: 12. 5. 2023
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
Sňato: 8. 6. 2023Vyvěšeno: 12. 5. 2023
NABÍDKA PRÁCE - UKLÍZEČKA ZŠ
Sňato: 31. 5. 2023Vyvěšeno: 12. 5. 2023
DISNEY - MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sňato: 10. 6. 2023Vyvěšeno: 12. 5. 2023
ZLATÉ KOLO VYSOČINY
Sňato: 17. 6. 2023Vyvěšeno: 12. 5. 2023
TEXTIL ECO
Sňato: 30. 6. 2023Vyvěšeno: 12. 5. 2023
BUDULÍNKOVO MUZEUM HRAČEK
Sňato: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 11. 5. 2023
POZVÁNKA ZO NA ZASEDÁNÍ č.3-2023
Sňato: 19. 5. 2023Vyvěšeno: 27. 4. 2023
POROVNÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A SOČNÉ ZA RO 2022 ENVIRO
Sňato: 31. 5. 2023Vyvěšeno: 27. 4. 2023
POROVNÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2022 VAS
Sňato: 31. 5. 2023Vyvěšeno: 30. 4. 2023
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MIKROREGIONU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022 MIKROREGION

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 MIKROREGION
Sňato: 19. 5. 2023Vyvěšeno: 25. 4. 2023
OSLAVA - OBLASTNÍ CHARITA
Sňato: 27. 5. 2023Vyvěšeno: 20. 4. 2023
VV FINANČNÍ ÚŘAD DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Sňato: 26. 5. 2023Vyvěšeno: 19. 4. 2023

SVK NABÍDKA PRÁCE
Sňato: 31. 5. 2023
Vyvšeno: 26. 3. 2023
STAV OBECNÍHOSYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022
Sňato: do vyvěšení za rok 2023Vyvěšeno: 18. 3. 2023

SVK SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
Sňato: do vyvěšení ZÚ za rok 2023Vyvěšeno: 15. 3. 2023

TÁBOR BOCHNÍN CHALOUPKY
Sňato: 31. 7. 2023Vyvěšeno:13. 3. 2023
MIKROREGION RO č.1
Sňato: 31. 12. 2023Vyvěšeno: 1. 2. 2023
GALLUS - DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUUŽBA
Sňato: 30. 6. 2023Vyvěšeno: 30. 11. 2022
MIKROREGION - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023
Sňato: 31. 12. 2023Vyvěšeno: 27. 6. 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021-2026
Sňato: 31. 12. 2026Vyvěšeno: 27. 6. 2022
MIKROREGION - ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Sňato: 30. 6. 2023Vyvěšeno: 16. 12. 2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2023
Sňato: na prvním zasedání OZ roku 2021
SVK ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1-2023 Vyvěšeno: 28. 4. 2023


 
 
Obec Jívoví