Sbor dobrovolných hasičů


image/jpeg            Rozhodnutí o založení hasičského sboru v Jívoví bylo přijato na schůzi občanů obce dne 3.12.1933. Byl proveden nábor členů a bylo získáno 28 činných a 12 přispívajících členů. Ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů Jívoví byla konána dne 14.1.1934, za účasti 28 zakládajících členů. Členská základna se po ustavující schůzi rozrostla o 44 přispívajících členů. Na ustavující schůzi byl zvolen první výbor ve složení: starosta sboru Antonín Dřímal, náčelník sboru František Novák, 1 podnáčelník Josef Kaštan, 2 podnáčelník Jan Čech, jednatel Antonín Hořínek, pokladník František Šroler.

            V témže roce byla zakoupena motorová stříkačka za 24 000 Kč a byla posvěcena dne 17.6.1934 současně s položením základního kamene ke stavbě hasičského domu. V dalších letech byla hasičům přidělena motorová stříkačka PPS8 a PPS 12 a nákladní automobil T 805. Sbor likvidoval v obci několik velkých požárů. V roce 1942 požár dvou zemědělských usedlostí u Nováků a Karásků, v roce 1952 u Kaštanů a v roce 1956 u Valů. Sbor se zúčastňoval hašení požárů i v sousedních obcích. Evidence však není vedena.

Přehled starostů sboru od založení:
Antonín Dřímal, František Novák, Jaroslav Mejzlík, Alois Klíma, Josef Merta, Ludvík Vala, Josef Kaštan, Bohumil Pospíchal, František Karásek, ing. Jiří Mach a Jindřich Šroler

Přehled velitelů sboru od založení: František Novák, Jan Čech, Josef Merta, Jaroslav Kaštan, Jiří Štěpánek, Zdeněk Kubeš, Miloš Holán, Rostislav Novotný a Ing. Ladislav Mach

             Sbor je po celou dobu trvání velice aktivní. Provádí požární prohlídky v obci, pořádá taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce v obci, zúčastňuje se pravidelně soutěží v okrsku. Řádně pečuje o svěřenou požární techniku a úzce spolupracuje s vedením obce při výstavbě obecně prospěšných zařízení. Za svoji činnost obdržel Sbor a jeho členové čestná uznání vyšších orgánů požární ochrany a orgánů státní správy.

Složení výboru v současné době: starosta Šroler Jindřich, velitel: Ing. Ladislav Mach, preventista: Eliáš Josef, strojník: Josef Vondráček, pokladník: Čech Miroslav, jednatel: Čech Dušan